• Laktera Sport
  • Пробиотик за спортисти
 • Laktera Allergy Free
  • Пробиотик на козе мляко
 • Laktera Allergy Rose+
  • Пробиотик на козе мляко с розово масло
 • Laktera Allergy+
  • Пробиотик на козе мляко
 • Laktera Mg+
  • Пробиотик за нормализиране на метаболизма
 • Laktera Omega+
  • Пробиотик за намаляване на лошия холестерол
 • Laktera Motion+
  • Пробиотик за стави хрущяли
 • Laktera Cactuslim
  • Пробиотик за отслабване
 • Laktera Active
  • обезмаслена нисколактозна пробиотична храна
 • Laktera Active+ Caps
  • обезмаслен нисколактозен пробиотик
 • Laktera Nature
  • средномаслена нисколактозна пробиотична храна
 • Laktera+ Nature+ Caps
  • нисколактозен пробиотик без глутен и холестерол
 • Laktera Vision+
  • пробиотик подходящ за хора, работещи
   с компютър
 • Laktera Coffee 4in1
  • уникално съчетание на пробиотик, хранителни съставки и кафе
 • Laktera Optima
  • синбиотик без
   мазнини
 • Laktera Optima Plus
  • синбиотик за намаляване на холестерола
 • Laktera Vit
  • синбиотик с витамини
 • Laktera Rose Oil
  • синбиотик с розово масло
 • Laktera Relax
  • синбиотик с жълт кантарион
 • Laktera Forte
  • синбиотик с
   жен шен
 • Laktera Lions
  • синбиотик с пчелен прашец
 • Laktera Fibres
  • синбиотик с фибри
 • Laktera Tonus
  • синбиотик за тонизиране
 • Laktera Collection
  • синбиотик с пробиотичен премикс
 • Laktera RR
  • синбиотик за регулиране на кръв. налягане
 • Laktera Vision
  • синбиотик с черна
   боровинка
 • Laktera Digestive
  • синбиотик с храносмилател-
   ни ензими

За Нас

Продуктите на Дафлорн даряват на клиентите здраве и щастие!

Политиката на Дафлорн ООД е да предоставя на клиентите си висококачествени изцяло натурални пробиотични продукти, подобряващи здравето на човека, чрез съчетаване на научен опит и високи биотехнологии. Основна цел на фирмата е чрез внедряване на иновации да създава нови пробиотични продукти с изцяло натурални, изолирани от природата и водата на България, диви щамове на Lactobacillus Bulgaricus и други млечнокисели пробиотични микроорганизми. Целта ни е създаване на постоянна група доволни клиенти, които консумирайки тези продукти, подобряват качеството си на живот и са здрави и щастливи. Основно правило на Дафлорн ООД е създаването и производството на изцяло натурални пробиотични продукти, които не съдържат консерванти, оцветители, генноманипулирани микроорганизми и вредни за човека вещества.

Дафлорн е ориентирана към постоянно разширяване на портфолиото си от изцяло натурални пробиотични продукти с цел по-пълното задоволяване на постоянно растящите изисквания и здравни нужди на клиентите. По този начин Дафлорн работи за повишаване на конкурентноспособността си на вътрешния и световния пазар.

Съчетавайки максимално наука и природа, ние се опитваме да се доближим до древното послание на Хипократ:
„Храната Ви да бъде лек и лекът – храна!“

Дафлорн ООД е създадена през 2001 г. Инвеститорите са 100% частен капитал. Дафлорн ООД няма банкови кредити и не се листва на фондови борси. Управление на фирмата - едностепенно с двама управители (заедно и поотделно) - Проф.о.р. ген. майор Никола Александров д. м. н. и д-р. Даниела Петрова д.м.

Производствената база на Дафлорн ООД се намира в Европейски съюз, България, в района на гр. София. Производството на изцяло натурални пробиотични продукти протича чрез ферментация и лиофилизация, които са модерно направление в биотехнологията.

Улавяйки и изолирайки от уникалната природа на България нови диви изцяло натурални щамове на Lactobacillus bulgaricus и други млечнокисели микроорганизми Дафлорн ООД максимално доближава модерната биотехнология и наука до природата и създава уникални пробиотични здравословни продукти.

Производствената база се състои от :
- Производство на основната пробиотична субстанция
- Производство и пакетаж на крайни продукти
- Научни разработки, иновативни технологии
- Разработване на пазари.

Биотехнологичния процес при производството е автоматизиран, поради което във фирмата работи висококвалифициран персонал - 13.3 % от заетите са с научни степени, 73.3 % са вишисти с магистърска степен.

Дафлорн ООД осъществява пълният цикъл на производство на крайните продукти. Дафлорн произвежда над 40 изцяло натурални пробиотични продукти - хранителни добавки в прахообразна и капсулна форма и маски за лице в прахообразна форма.

Фирмата е въвела система за контрол на качеството и безопасността на храните ISO 22000:2005, серифицирана от NQA, сертификат No. 70971. Пробиотичните продукти на Дафлорн притежавят доказани здравни претенции и са регистрирани като храни със специално предназначение от Българската агенция по безопасност на храните с рег. номер 116 от 29.08.2011 и Европейски рег. номер 230800014.

Самостоятелно и съвместно с различни научни институти Дафлорн ООД разработва, изпитва експериментално и клинично и внедрява нови продукти и технологии . Продуктите на Дафлорн ООД са с оригинален български произход и са защитени с 15 патента и 7 търговски марки. Патент с приоритет за България с номер 111161/07.03.2012, отнасящ се до пробиотичен продукт съдържащ уникални щамове на Lactobacillus bulgaricus и други млечнокисели микроорганизми, изолирани от изворна вода в България е подаден и в патентния офис на САЩ.

Продуктите на Дафлорн ООД се произвеждат като се спазват принципите на добрите производствени практики и съответните санитарно-хигиенни изисквания за контрол на храните. Производството съответства на международните стандарти за за безопасност на суровини и технологичен процес. Дафлорн ООД произвежда изцяло натурални пробиотични продукти с високо качество, които са в съответствие на Международните изисквания за безопасност на храните. Продуктите на Дафлорн ООД са изцяло натурални, не съдържат генетично манипулирани микроорганизми, консерванти, оцветители и вредни за човешкото здраве съставки.

С пробиотичните продукти на Дафлорн ООД са проведени над 10 експериментални проучвания и над 30 клинични изследвания и изпитания при над 1500 лица във водещи медицински лечебни заведения в България и чужбина – Военно медицинска академия гр. София, Медицински Университети във Варна, София и Плевен, НИСМ Пирогов, Българска академия на науките, Военно медицинска академия в Чехия и Полша, Вюрцбургския Медицински Университет в Германия и Германски Спортен Университет Кьолн.


Изследванията на влиянието на генома и протеома на Lactobacillus bulgaricus, изолиран от изворна вода, върху здравословните ефекти на щама продължават и в момента съвместно с проф. Палок Айк от NISER, Индия и Медицински университет Варна.

Българските сухи пробиотични продукти и щамове на Lactobacillus bulgaricus, които се използват като модел за изследване в проекта, са произведени и предоставени безвъзмездно от Дафлорн ООД.